HomeCrypto’s en energieverbruikCryptogeldCrypto’s en energieverbruik

Crypto’s en energieverbruik

Als je interesse in cryptomunten hebt, zal je de discussie omtrent het energieverbruik ook niet zijn ontgaan. De grote en oudere crypto’s zijn Proof of Work-munten. Dat houdt in dat er voor nieuwe munten een proces van ‘minen’ nodig is. Daarbij moet rekenkracht van computers worden ingezet om formules op te lossen. Naarmate het eind in zicht komt van de hoeveelheid munten. wordt dit proces steeds complexer en kost het met de bestaande computers steeds meer elektriciteit. Sommige partijen beweren zelfs dat de crypto’s een gevaar vormen voor het milieu. Voorbeelden van PoW munten zijn de bitcoin en de ethereum. Maar hoe reëel  zijn de verwijten eigenlijk?

Het energieverbruik voor de bitcoin

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het energieverbruik voor het minen van de bitcoin. Daarbij zijn echter meerdere uitkomsten tot stand gekomen. Er is nu eenmaal geen mogelijkheid om zomaar ergens een meter in te schakelen. Veel van het onderzoek is dan ook gebaseerd op aannames en schattingen.

Volgens Digiconomist wordt voor het minen van de bitcoin 204 Twh gebruikt. Dat komt overeen met 0,81% van het verbruik van energie wereldwijd. Een percentage achter de komma maakt wellicht weinig indruk, maar het is vergelijkbaar met het verbruik van een middelgroot ontwikkeld Europees land. Een ander onderzoek, in dit geval van de Universiteit van Cambridge, bepaalde het verbruik op 128 Twh. Dat is nog steeds een aanzienlijk verbruik, maar beslist een groot verschil met het eerder genoemde onderzoek. Wat het invloed op het milieu betreft bleek uit een verder onderzoek dat 60% van het verbruik aan elektriciteit voor het minen wordt opgewekt met duurzame middelen. Daarmee zou het bitcoin-netwerk verantwoordelijk zijn voor 0,08% van de uitstoot van CO2. Dat is in feite verwaarloosbaar.

De simpele oplossing voor het hoge energieverbruik bij minen

Ongeacht hoe aangekeken wordt tegen het verbruik aan elektriciteit voor de cryptonetwerken, het blijft veel energie, zeker omdat het eenvoudiger kan. Naast het Proof of Work is er ook een andere optie en dat is het Proof of Stake. In dat systeem worden nieuwe munten toegevoegd aan bestaande hoeveelheden. Eenvoudig gezegd wordt het bezit van crypto’s bepalend voor de creatie van nieuwe munten, waarbij de hoeveelheid bepalend is. De besparing aan energie bij PoS is 100% ten opzichte van PoW. Bekend is dat de ethereum verwacht in 2022 over te stappen van PoS naar PoW. Op basis van het onderzoek van Digiconomist betekent dat een besparing van 85 Twh. Het is niet bekend in hoeverre de bitcoin ook dergelijke plannen heeft.

© UiCore 2024. All Rights Reserved.