HomeDe crypto’s hebben het zwaar, maar waarom eigenlijk?UncategorizedDe crypto’s hebben het zwaar, maar waarom eigenlijk?

De crypto’s hebben het zwaar, maar waarom eigenlijk?

De tweede week van mei kregen veel crypto’s een behoorlijk daling te verwerken. De bitcoin boekte tijdelijk een verlies van 30%, maar de TerraUSD ging zelfs 70% omlaag in twee dagen. Inmiddels zijn de koersen weer wat hersteld, maar het blijven moeilijke tijden voor beleggers in crypto’s.

Waarom daalt crypto vandaag?

Waarom hebben veel munten het eigenlijk zo zwaar? Hieronder vind je een aantal redenen.

  1. De relatieve rust op de markt

Het mag vreemd klinken in een tijd dat de crypto’s weer extra volatiel lijken, maar de volumes waren de afgelopen week niet bijzonder hoog, Analisten denken dat dit mede het gevolg is van het einde van de coronacrisis. In de afgelopen 2 jaren zijn met name jongvolwassenen zeer actief geweest op de markt voor crypto’s. Door de toestroom van nieuwe beleggers was de vraag vaak gegarandeerd. Voor veel beleggers is het leven weer genormaliseerd en dat houdt in dat ze zich minder richten op cryptovaluta. Daardoor kan met beperkte handel de koers snel onderuit gaan.

  1. Hoge inflatie, een nieuw verschijnsel

Het is een bijzonder idee dat in de vorige periodes dat de inflatie zich op het huidige niveau bevond er nog geen cryptomunten waren. Uiteraard is er wel over gefilosofeerd en was de conclusie dat cryptovaluta minder gevoelig zouden zijn voor inflatie dan de bestaande munten. Tenslotte zijn crypto’s niet gekoppeld aan enige economie en kunnen ze ook niet aangemaakt worden om de hoeveelheid geld in een bepaald deel van de wereld te vergroten. Toch lijkt het erop dat de crypto’s ook nadeel ondervinden van inflatie al is daar geen duidelijke onderbouwing voor.

  1. Renteverhoging

Als reactie op de inflatie lijken renteverhogingen in de hele wereld aanstaande. De crypto’s die als veilige haven worden beschouwd, bieden geen rendement in de vorm van interest. Als er meer opties komen om in te beleggen zoals obligaties en spaarrekeningen, zal een deel van het beleggingsgeld daar naar toe gaan en onttrokken worden aan bestaande beleggingen.

  1. Het conflict in Oekraïne

In onzekere tijden worden de meer risicovolle beleggingen vaak gedumpt. Bij een deel van de beleggers in crypto’s worden deze ook bij risicovol ingedeeld.

Analyse

Crypto’s zijn volatiel en hebben nog een beperkte geschiedenis. Het is op dit moment dan ook moeilijk in te schatten welke richting de koersen zullen volgen. Net als bij overige beleggingen geldt voor crypto’s dat spreiding een noodzaak is. Beoordeel jouw crypto beleggingen dan ook nog eens kritisch.

© UiCore 2024. All Rights Reserved.